© 2018, gieha.pl | Web developer, webmaster
01. Portfolio
Centrum dystrybucji wody

Utworzenie szablonu WordPress na podstawie projektu graficznego.

Klient: dobre piksele
Technologie: Wordpress, Bootstrap, jQuery
URL: woda-java.pl